Innovatieve product ontwikkeling


Het combineren en integreren van verschillende disciplines is de kracht van Lamp-ion. Het doel van Lamp-ion is het gat te vullen tussen de wetenschap en het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van nieuwe technologische concepten en producten.

      Lamp-ion B.V. werkt graag met u samen 

Bijvoorbeeld voor:

  • Conceptontwikkeling: Ontwikkelen van nieuwe productconcepten binnen uw huidige portfolio.
  • Haalbaarheidsstudies: Beoordeling van technische haalbaarheid.
  • Prototype ontwikkeling: Uitwerken en testen van nieuwe concepten.

::: Nieuws :::


Water Waves reactor met WW Ultravibes

Het effect van -WW UltraVibes- op het schoon blijven van de kwartsbeschermbuizen is uitgebreid aangetoond in de Water Waves reactoren voor AOP (advanced oxidation). Hierbij is water behandeld dat sterk verontreinigd is met humuszuren en dat oververzadigd is aan calciumcarbonaat door toevoeging van calcium- en carbonaat-ionen aan de oplossing. Na een reactietijd van een week ontstaat zonder toepassing van ultrasound een dikke laag calciumcarbonaat scaling op de kwartsbeschermbuizen die de efficiency van de UV-C straling nagenoeg tot nul reduceert (middelste foto). Wanneer ultrasound wordt toegepast treedt in het geheel geen scaling op (rechter foto). Op de rechter foto is op 2 kwartsbuizen lokaal klein beetje verkleuring te zien. Die wordt echter veroorzaakt door verontreinigingen in de vloeistof die nog aan de wand van de kwartsbuizen hangt en die met een vinger kunnen worden weggeveegd.

Lamp-ion directeur Martijn Wagterveld toont de werking van WW Ultravibes in de nieuwe AOP reactor van Water Waves.

Lamp-ion BV in Promotiefilm: “Tien jaar Nederlands-Duitse samenwerking: Interreg A”

De samenwerking in het interreg A project Denewa tussen (o.a.) Wetsus en Easymeasure B.V. heeft geleidt tot de kiem van de Water Waves concepten -WW UltraVibes- en -WW UltraOxidizer-. Lamp-ion BV heeft in samenwerking met Water Waves de technologie verder ontwikkeld tot een marktklaar concept. Zowel Mateo Mayer (directeur Water Waves) als Martijn Wagterveld (directeur Lamp-ion) komen aan het woord in onderstaande promo.

Duurzame glastuinbouw stap dichterbij

Joeri Beerens (rechts), vierdejaars student Milieukunde Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden en Biense Hoogland, projectmedewerker CEW, beginnen aan de eerste test in het WAC.

Vanaf eind februari 2016 wordt een nieuwe duurzame technologie om restwater uit glastuinbouw te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen getest in het kader van het project “zuivering spuiwater glastuinbouw Berlikum”. Water Waves B.V. is partner in dit project. De ultrageluid-technologie is ontwikkeld in samenwerking met Lamp-ion B.V, -WW UltraVibes-.

De aanleiding voor het project is de zuiveringsplicht voor restwaterstromen die inhoudt dat tuinders gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit restwater moeten verwijderen. Met conventionele technieken betekent dit voor individuele tuinders een grote investering.

De ambitie van het project is om door middel van een nieuw duurzaam concept de kosten voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen met 50% te reduceren. Wanneer alles volgens planning verloopt wordt er medio 2016 een grote proefinstallatie geplaatst bij een van de glastuinders in Berlikum. Bij een goede werking wordt de techniek door Water Waves gebouwd en vermarkt.

Meer informatie is te verkrijgen via de website van Water Waves, via het officiële persbericht of het contactformulier.

Uitzending Omrop Fryslân 5 maart 2016


Doorbraak in ultrageluid

Meetopstelling ultrageluid Lamp-ion B.V.

Meetopstelling ultrageluid Lamp-ion B.V.

Sinds december 2014 heeft Lamp-ion een samenwerkingsovereenkomst met Water Waves B.V. Deze samenwerking heeft geleid tot een doorbraak in ultrageluid, de ontwikkeling van -WW UltraVibes-. Meer informatie is te verkrijgen via de website van Water Waves of het contactformulier.De bedrijfsnaam Lamp-ion is een samentrekking van: idee (de cartooneske lamp) en innovatie en ontwikkeling (ion). Het laatste deel van de naam geeft daarnaast ook een idee van de kennis en specialisatie van Lamp-ion, in feite alle vakgebieden waar ionen een grote rol spelen, zoals elektrochemie maar ook kristallisatie. De basis van deze kennis is opgebouwd binnen het onderzoeksinstituut Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology. Lamp-ion B.V. kan dan ook worden gezien als spin-off van Wetsus.